Bio Seigner

Zaprojektowana i produkowana przez IDMAR przydomowa oczyszczalnia ścieków Bio Seigner jest prosta w budowie i montażu, jak również łatwa w utrzymaniu i przyjazna dla środowiska. Oczyszczalnia Bio Seigner posiada drenaż rozsączający, którego celem jest oczyszczenie ścieków odprowadzanych z domu a następnie wprowadzenie ich w stanie oczyszczonym do gruntu. W najbliższym czasie produkt ulegnie transformacji, ponieważ na jego bazie powstają biologiczne oczyszczalnie ścieków oraz złoża rozsączeniowe. Produkt wykonany zgodnie z nomą PN-EN 12566:2004.

 

Studzienka wodomierzowa Bio Seigner

Studzienka wodomierzowa Bio Seigner przeznaczona jest do zabudowy wodomierzy przy połączeniu sieci wodociągowej z indywidualnym przyłączem obiektu. Jest nowoczesnym, wygodnym i ekonomicznym wyrobem, umożliwiającym odczyt wodomierza z poziomu terenu. Ponadto zabezpiecza wodomierz oraz instalację przed zamarznięciem w okresie zimowym. Mrozoodporność górnej części studni zapewnia podwójny płaszcz wykonany z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD), który jest wypełniony pianką poliuretanową. Osadzenie studni poniżej linii przemarzania gwarantuje jej niezawodną i długotrwałą pracę. Jednowarstwowa ściana dolnej części studzienki pozwala lepiej wykorzystać geotermalne właściwości ziemi. Taka konstrukcja studni umożliwia utrzymanie wewnątrz dodatniej temperatury, nawet przy temperaturze zewnętrznej -30°C.

Copyright © 2009 - 2014 Idmar - Wszelkie prawa zastrzeżone.

IDMAR Centrala: ul.Główna 9a, 62-050 Mosina

tel. +48 61 813 63 44, fax: +48 61 819 19 66, email:handel@idmar.eu, www.idmar.eu